Huyền bí như thổ

Mệnh Thổ tượng trưng cho đất, yếu tố gắn liền với sự sống của muôn loài từ khi được sinh ra trên cõi đời cho đến lúc tan biến vào hư vô, trở về hòa mình vào đất. Quyền năng của đất và những tài nguyên vô giá bên trong lòng đất là sự huyền bí vô cùng mà loài người qua hàng vạn năm vẫn chưa thể khám phá hết. Đất vì thế luôn được tôn thờ!